شهید بهشتی

 

شهید مظلوم هنر را سه گونه تقسیم ‏بندی می‏کند:
1 . هنر خلاصه شده در  برهنگی و ابتذال که «هنر غربی‏» است و بخش عظیم هنر در دنیای امروز را تشکیل می‏دهد .
2 . هنر مختص به نظام‏های سیاسی و حکومتی ظلم گستر که هنر «ثناگویی و ستایش‏گری‏» نام دارد .
3 . «هنر انسانی‏» که با انگیزه رشد استعدادهای نهفته در فطرت‏های پاک و سالم در مسیر نیل به حیات پویا و سعادت‏آمیز مادی و معنوی به نقش‏آفرینی می‏پردازد .

 

دسته ها :
چهارشنبه بیست و دوم 8 1387

امام خامنه ای :

هر کوششی که از سوی شما جوانان در راه فراگیری دانش به کار میرود، گامی در راه بازگرداندن اقتدار معنوی و مادی ملت و کشور شما است که روزی مشعلدار دانش و نوآوری در جهان بود. نسل انقلاب میتواند عقب ماندگیهای دوران وابستگی و دنباله روی را جبران کند. این یک رسالت تاریخی است.
در گزینش رشته های درسی و نیز در جدّ و جهدی که برای آموختن و اندیشیدن به کار می برید، نیازهای کشورتان را در مدّ نظر قرار دهید. از خداوند علیم و قدیر کمک و راهنمایی بخواهید و دلهای پاک و نیالوده ی خود را در معرض نور هدایت و تفضل او بگذارید و بدانید که آینده از آن ملتی است که جوانانش کوشنده و پرامید و اندیشه ورزند. همه ی شما فرزندان عزیزم را به خدا می سپارم.

دسته ها :
سه شنبه بیست و یکم 8 1387
X